fbpx

Д-р Йордан Йорданов: Голям пробив в нашата специалност беше откриването на дефинитивна терапия срещу вируса на хепатит С

23 / 07 / 2020
Написана от

д р ЙордановД-р Йордан Йорданов е завършил специалност медицина в Тракийски университет - Стара Загора, през 2016г. Днес той е лекар ординатор в отделението по Гастроентерология на болница „Тракия". Екипът на MedConsult.bg попита д-р Йорданов защо е избрал да се реализира в България, каква е неговата визия за развитието на гастроентерологията в страната и кои са предимствата на ендоскопското изследване.

1.Д-р Йордан Йорданов вие сте специализант в отделението по гастроентерология в болница “Тракия”. Как избрахте това направление?

Ако трябва да бъда честен, гастроентерологията не беше моят първи избор на специалност. В началото, както повечето студенти по медицина, аз исках да стана хирург. По време на обучението си в университета съм бил волунтиер в много хирургични клиники и отделения, включително и в екипа на проф. Юлиянов, който също работи в нашата болница. Всъщност на него дължа възможността сега да специализирам гастроентерология. Той беше човека, който ме запозна с д-р Сираков - моят учител и началник на отделението в което работя. Като студент нямах много възможности да присъствам на интервенционални ендоскопски процедури и виждайки работата на д-р Сираков бях силно впечатлен и много бързо се пренасочих към гастроентерологията. Може да звучи клиширано, но още в първия миг осъзнах, че това е “моята работа” и бих я работил с удоволствие и интерес цял живот.

2.Как оценявате условията в България, които ви се предоставят за професионално развитие на млад лекар?

Лично аз смятам, че ако човек е достатъчно мотивиран и с желание за работа, може да се реализира навсякъде по света. В България съществуват възможности за развитие, но за съжаление те не са еднакво добри във всички градове и болници. Не всички лечебни заведения предлагат достатъчно места за специализация, а още по-малко предоставят възможност на младите лекари да се обучават и да трупат практически знания и опит. Освен всичко друго в нашата страна лекарския и сестринския труд продължава да бъде недостатъчно оценяван и съответно неадекватно заплатен, което е една от причините все повече колеги да търсят възможност за реализация извън родината. В болница " Тракия" имам уникалния шанс да бъда част от страхотен екип и да имам учител, който споделя с мен големия си опит и ми дава възможност за работа и развитие в най-интересното и бързо развиващо се направление в гастроентерологията, а именно интервенционалната ендоскопия. Сега живеем в един свят без граници и имаме възможности да участваме в различни международни конгреси, семинари и уъркшопи, което ни позволява да “сверяваме часовника си” с колеги от други държави и постоянно да повишаваме квалификацията си, което пък от своя страна осигурява едно постоянно високо качество на нашата работа.

3.Какви са най-честите диагнози, които се срещат сред пациентите ви?

За съжаление, едни от най-честите диагнози, с които се сблъскваме в нашата ежедневна практика са злокачествените заболявания на храносмилателните органи, най-често срещаните от които са туморите на дебелото черво, стомаха, панкреаса и черния дроб. Ракът на дебелото черво е третия по честота карцином в света. Честотата му непрекъснато нараства и се среща все по-често и в по-млада възраст и представлява една от водещите причини
за смъртност в световен мащаб. Друга група заболявания, които често диагностицираме са функционалните заболявания на гастроинтестиналния тракт, както и възпалителните болести на червата (IBD). Хроничните вирусни хепатити и алкохолните чернодробни увреждания също заемат голяма част от спектъра болести, които се лекуват при нас. В центъра, в който аз работя и специализирам всеки месец преминават стотици пациенти, което ни дава възможност да срещаме най-разнообразни и интересни клинични случаи, част от които са изключително редки.

4.Д-р Йорданов, кои са предимствата на ендоскопската диагностика?

Ендоскопските изследвания играят ключова роля в диагностиката, а в част от случаите и в лечението на заболяванията на гастроинтестиналния тракт. С напредването на технологиите и въвеждането на видеоендоскопите, включително и такива с висока разделителна способност на образа, диагностиката на гастроинтестиналните заболявания се подобри значително. Ендоскопското изследване е инвазивен диагностичен метод, който осигурява възможност на лекаря да изследва в реално време лигавицата на органите на гастроинтестиналния тракт и да оцени визуално болестните промени в нея. През последните години ендоскопията е рутинен диагностичен метод и измести в болшинството от случаите рентгеновите методи за изследване на стомашно-чревния тракт. През последните години от чисто диагностична ендоскопията се превърна в терапевтична процедура и в част от случаите може да замести частично или изцяло хирургичните интервенции. Освен стандартно вземане на биопсия (парченце тъкан) за изследване от патологично променени участъци, по време на ендоскопските процедури могат да бъдат извършени и редица терапевтични интервенции - отстраняване на полипи на стомаха, тънкото и дебелото черво, спиране на остро кървене от храносмилателния тракт, лечение на заболявания на жлъчните пътища и панкреаса, лечение на доброкачествени и злокачествени стеснения на хранопровода, стомаха, дванадесетопръстника и дебелото черво и др. Манипулациите са минимално инвазивни, щадящи, понасят се добре от пациентите, включително и при такива в напреднала възраст и с множество придружаващи заболявания и практически липсва възстановителния период, който би бил налице при хирургично лечение на състоянията, които споменах по-горе. Разбира се, извършването на всички тези високоспециализирани интервенционални ендоскопски процедури би било невъзможно без наличието на анестезиологичен екип и приложението на анестезия.

5.Колко важни за пациентите са профилактиката и скрийнингът за стомашно чревни проблеми?

Както вече споменах ракът на дебелото черво е едно от най-често срещаните злокачествени заболявания, а в същото време съществува надеждна и ефикасна профилактика срещу него - навременното извършване на скринингова видеоколоноскопия. Целта е ранно откриване и отстраняване на полипи (предшественици на рака), преди трансформирането им в злокачествен тумор. За съжаление, в България няма действаща скринингова програма, която да налага задължителното провеждане на колоноскопия при навършване на определена възраст. Въпреки това нашият екип, базирайки се на действащите в момента европейски и американски стандарти в гастроентерологията, препоръчва извършването на скринингово, профилактично ендоскопско изследване на колона при навършване на 45 годишна възраст при фамилно необременени пациенти и 35 годишна възраст за лица, при които има наличие на фамилна анамнеза за колоректален карцином.

6.Как се отразява ситуацията с Covid-19 на пациентите по направление гастроентерология?

Ситуацията с COVID-19 промени коренно живота по целия свят и повлия редица направления в живота. Промени настъпиха и в нашата работа. Както пациентите, така и ние изживяваме времена изпълнени с неизвестност и динамични промени. В началото на епидемията наблюдавахме страх при голяма част от хората да потърсят медицинска помощ, поради риска от инфекция с новия коронавирус. За съжаление, този страх и паниката, която настъпи сред пациентите оказа негативно влияние върху здравословното състояние на голяма част от тях. Не бива да забравяме, че няма как да си забраним да се разболяваме от друго и няма как да накараме хроничните заболявания да спрат да се обострят. За щастие, напоследък сякаш паниката отстъпва и хората вече започват да разбират, че трябва да свикнем да живеем с вируса, защото не е ясно колко време ще продължи настоящата ситуация. Наложи се за кратко време да се адаптираме и да реорганизираме нашата дейност, така че да осигурим адекватна медицинска грижа в условията на максимална безопасност за нас и нашите пациенти. От изключителна важност в настоящия момент е познаването на начините за предпазване от инфекция, спазването на препоръките за социална дистанция и редовната дезинфекция на ръцете, а също така и самонаблюдението. Трябва да бъдем отговорни към себе си и околните и при наличие дори на леки симптоми да вземем мерки за самоизолация и тестуване.

7.Каква е вашата визия за развитието на медицината в областта, в която практикувате? Мислите ли, че областта на гастроентерологията ще се промени през следващите 10 години.

Всички специалности в медицината се развиват постоянно и с бързи темпове, и гастроентерологията не прави изключение. През последните години бяха въведени и продължават да се въвеждат много нови терапии. Голям пробив в нашата специалност беше откриването на дефинитивна терапия срещу вируса на хепатит С. Изключителен напредък гастроентерологията бележи и в областта на интервенционалната ендоскопия. Постоянно се разработват много нови минимално инвазивни методики, които осигуряват възможност за щадящо лечение и бързо възстановяване на пациентите. Интервенции като ендоскопска мукозна резекция и субмукозна дисекция, ПОЕМ (перорална ендоскопска миотомия), бариатрични ендоскопски процедури, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и свързаните с нея диагностични и терапевтични процедури, вкл. и холангиоскопията (въвеждане в жлъчните пътища на тънка сонда с камера на върха, което дава възможност за директна визуализация на жлъчното дърво, таргетно биопсиране на съмнителни зони и ендоскопска терапия на камъните на жлъчните пътища) дават възможност заболявания, които преди години са били обект единствено на хирургично лечение сега да бъдат лекувани минимално инвазивно с възможностите на съвременната интервенционална гастронетерология. В заключение гастроентерологията е една изключително динамично развиваща се специалност, при която новите технологии значително подобриха възможностите за диагностика и терапия на заболяванията на храносмилателния тракт. С усъвършенстването на апаратурата в бъдеще предстои да бъдат разработени още много нови методи, които да осигурят безопасно, минимално инвазивно и осигуряващо бързото възстановяване на пациента лечение.