fbpx

Проф. Дейвид Лурия: предсърдно мъждене е най-честата сърдечна аритмия, засягаща качеството на живот на пациентите

04 / 12 / 2020
Написана от

prof david lauriaПроф. Лурия практикува медицина от 1984 г. В момента той е професор и преподавател в Еврейски университет в Йерусалим. Проф. Лурия е в списъка на най-добрите лекари в Израел.

Специализация:

  • Лечение на различни видове сърдечни аритмии;
  • Електрофизиология;
  • Имплантиране и отстраняване на пейсмейкъри;
  • Кардиология.

Проф. Дейвид Лурия е роден в Санкт Петербург през 1961 г. и започва висшето си медицинско образование там, в Института по медицина, хигиена и санитария (1984), и е завършил Медицинския факултет на университета Бен-Гурион в Израел (1994).

По-късно Дейвид Лурия започва стаж и работи в отделенията по терапия и кардиология в Медицинския център Chaim Sheba, в болница Cedars Sinai в Лос Анджелис (отделения за сърдечна недостатъчност и трансплантация на сърце), в клиниката Shaare Zedek (1998) в Йерусалим, както и в световноизвестната клиника Майо (2000), в САЩ.

Професорът преподава в Медицинския факултет на университета в Тел Авив и е автор на над 45 статии по кардиология, както и член на няколко научни сдружения и асоциации: Европейското кардиологично общество, Израелското общество за изследване на сърдечните заболявания и Международното общество за изследване на сърдечния ритъм.

Екипът на MedConsult.bg споделя интервю с проф. Лурия на тема сърдечните аритмии и методи на лечение.

- Бихте ли обяснили какво представляват сърдечните аритмии?

- Този широк спектър от сърдечно-съдови заболявания е представен основно от аномалии на сърдечния ритъм - от бавен сърдечен ритъм до изключително бърз, които водят пациента до кардиологичният или не рядко спешният кабинет. Оплаквания са вариращи от нередовен сърдечен ритъм, “прескачане на сърцето”, сърцебиене, световъртеж, синкоп (загуба на съзнание) и, за съжаление, до внезапна сърдечна смърт. Освен това е от изключителна важност да се знае, че някои аритмии могат да са причината за инсулт. Следователно да се прави адекватна оценка за причините и рисковете за поява на инсулт и съответната му превенция е от изключително значение в наши дни.

- Как се диагностицират сърдечните аритмии?

- Всичко започва с внимателното анализиране на оплаквания на пациентите, както и с медицинската история на неговите роднини. Основната оценка включва също електрокардиография (ЕКГ), която може да открие повечето постоянни състояния, водещи до оплаквания на пациента. Провежда се 24- или 48-часов непрекъснат запис на ЕКГ и трансторакална ехокардиография (ТЕЕ) за оценка на структурни заболявания на сърцето. Ако е необходима по-нататъшна оценка при пациенти с пароксизмални оплаквания от сърцебиене или необясними припадъци, нашият екип предоставя възможност за амбулаторно проследяване на тези събития с различни записващи устройства, някои от които могат да бъдат имплантирани подкожно в областта на сърцето. През последните години е широко прието да се извършва и инвазивно диагностично изследване чрез извършване на електрофизиологично изследване (EPS), за да се разбере основното състояние на пациента и да се установи механизма на аритмията, като по този начин се осигурява оптималното лечение за тези състояния.

- Какви видове процедури се извършват във вашата болница? Приблизително колко от тях се извършват всяка седмица?

- Нашата институция в Университетският Медицински център “Хадаса” в Йерусалим предоставя на своите пациенти всички процедури, които понастоящем се предлагат в света, за да осигури възможно най-добрата здравна грижа. Първо и най-важно разнообразни диагностични средства (като имплантируемите рекордери, споменати по-горе), освен това имаме разнообразие от най-новите модели устройства (пейсмейкъри, дефибрилатори и други) и не на последно място - възможност за извършване на широк спектър от аблации - мини инвазивно коригиране на аритмии. Освен това имаме страхотно подотделение, което се занимава главно с генетичните субстрати, лежащи в основата на наследствената причина за сърдечните аритмии.

- Има ли много различни видове сърдечни аритмии, които вашият екип има способността да лекува?

- На първо място, горд съм, че съм директор на лабораторията по електрофизиология в “The Heart Institute” в Хадаса, имайки страхотен екип, натрупал своя опит и знания в едни от най-големите и напреднали болници в света, а именно Mayo Clinic Rochester USA, Болницата в Масачузетс, Харвард, и Център за здравни науки в Сънибрук в Канада. Специалистите в моя екип, които се завърнаха от специализации в гореспоменатите центрове, в момента прилагат техните знания и експертиза и предоставят лечение от световна класа на нашите пациентите. Наличието на такъв екип ни дава възможност да извършваме първокласни и новаторски процедури и по този начин да лекуваме всички видове аритмии по най-висок световен стандарт. Ние извършваме процедури като: имплантации на пейсмейкър (селективни “His”- или “Deep septal” пейсмейкъри, които осигуряват физиологично подпомагане на сърцето), “MICRA” пейсмейкъри (без вътресъдови електроди), имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (васкуларни и подкожни) и сърдечна ресинхронизираща терапия. Споменатото по-рано електрофизиологично изследване, е друг под-клон на нашия отдел и ни предоставя диагностичната основа на базата, на която да решим дали да извършим аблационна терапия при нашите пациенти. В момента извършваме аблационна терапия за всички видове аритмии: надкамерни (предсърдна тахикардия, AVNRT [риентри тахикардия в AV-възела], предсърдно мъждене, предсърдно трептене, синдром WPW и др.) и камерни тахикардии, които извършваме както с епикарден, така и с ендокардиален достъп.

- Колко хора са засегнати от сърдечни аритмии? Нараства ли бройката? И ако да, по-добрата ранна диагностика ли е причината?

- Милиони хора по света страдат от сърдечните аритмии - от много млада възраст до хората в напреднала възраст. Например, предсърдно мъждене е най-честата сърдечна аритмия, засягаща качеството на живот на пациентите и излагаща ги на риск от мозъчно-съдов инцидент (инсулт). Изчислено е, че приблизително 2% от хората на възраст под 65 години имат предсърдно мъждене, докато около 9% от хората над 65 години имат мъждене, и тези цифри нарастват в последните десетилетия. Причините за нарастването са две: първо защото имаме по-добра диагностика и второ поради демографските особености на населението - предимно застаряващо. По-добрата и по-ранна диагностика е „отговорна“ за тези стремително нарастващи числа, но в същото време за по-доброто лечение и резултатите за пациентите.

- Каква е връзката между начина на живот, други заболявания и сърдечната аритмия?

- Това е страхотен въпрос. Има нови доказателства, които предполагат, че успешното управление на няколко сърдечно-съдови рискови фактора като затлъстяването, намалената консумация на алкохол, хипертонията, захарният диабет и лечението обструктивната сънна апнея могат да намалят риска от предсърдно мъждене. Следователно, ранната намеса върху модифицируеми кардио-метаболитни фактори и промяната в начина на живот и поведение ни дават инструменти за успешно управление на предсърдното мъждене преди да се стигне до медикаментозна или инвазивна терапия. Освен това е доказано, че успешното управление на сърдечно-съдови рискови фактори намалява риска от исхемична болест на сърцето и следователно има потенциал да намали белезите в миокарда, отговорни за повечето камерни тахикарди.

- Как мислите, че ще се развие бъдещето на лечението на сърдечна аритмия?

- Сърдечните аритмии са основна причина за заболеваемост и смъртност от сърдечни заболявания, и са вероятната причина за повече от четвърт милион смъртни случая годишно само в САЩ. Следователно цялото медицинско общество и, разбира се, производителите на медицински изделия инвестират значително време и ресурси, за да се справят с тази тежест. Генетичните изследвания в областта на кардиологията може да осигури по-добро и персонализирано лечение на пациентите в близко бъдеще. Освен това, напредъкът в мониторинга и откриването на аритмии ни дава възможност да преместим грижите от кабинета в дома на пациента. По отношение на имплантираните устройства, в наши дни има и възможност за дистанционно им наблюдение, което предоставя на здравните специалисти ценни инструменти за финното управление на лечението на пациента. Изключително важно да се отбележи, че устройствата, с които лекуваме нашите пациенти стават все по-добри, по-малки и „по-интелигентни“. Развитието на селективни “His”- или “Deep septal” пейсмейкъри, “MICRA” пейсмейкъри, подкожните имплантируем кардиовертер-дефибрилатор и новите алгоритми при сърдечната ресинхронизираща терапия предоставят на пациентите по-сигурно и физиологично лечение. Освен това, най-вероятно в бъдеще ще имаме възможност да презаредим тези устройства и по този начин да намалим риска от усложнения около процедурата по тяхната подмяна. И накрая, локализацията на източника на аритмия (картографиране) се подобри значително с по-добри инструменти електроанатомични системи, което води до по-добри резултати при аблациите на тези аритмии. Сливането между сърдечни образи (сърдечен ЯМР) и картографиране на аритмогенният субстрат е на ръба да стане все по-важен фактор при вземането на решения по време на тези процедури. В Хадаса сме щастливи, че имаме възможността, опита и най-модерните технологии за да осигурим най-доброто лечение за нашите пациенти.

- Има ли много хора от чужбина, които идват за лечение във вашата болница?

- В епоха, в която болестта безнаказано пресича границите, не е изненадващо, че всяка година хиляди международни пациенти прекосяват дълги разстояния (от други континенти и държави), за да пътуват до университетско медицинско заведение от световна класа като Медицински център Хадаса. Нашата институция е постигнала глобална репутация за високи постижения в грижите и лечението с иновативния си подход към сложни медицински проблеми и съвместните усилия на медицинските и изследователските екипи за индивидуално отношение към отделните проблеми. Нашият екип е горд да предостави на много чуждестранни пациенти тази висококачествена услуга. През последните години успешно лекуваме пациенти от Европа, Русия и САЩ, като предоставяме лечение за всякакви аритмии, и не рядко повторна процедура за пациенти, които са опитали да получат медицинска помощ в друг медицински център преди да потърсят нашите услуги.