fbpx

Интервю с д-р Райна Стоянова: Слабите хора имат повече видове добри бактерии в червата

07 / 07 / 2017
Написана от Вестник "24 часа"

Д-р Стоянова, преувеличено ли е твърдението, че всички болести на човека идват от червата?
Никак не е пресилено. Знанието за това се разширява с развитието на една сравнително нова област в медицината микробиома, или генома на чревната флора. Той пробужда интереса на все повече и повече учени и проучванията водят до изненадващи резултати. Когато се говори за микробиом, става дума за милиони гени - едно от най-цитираните числа е 3,3 милиона. За сравнение човешкият геном се състои само от 20 до 25 хиляди гени.

 Как да си представим микробиома?
 Като колонии от бактерии, вируси и други микроби, които населяват червата. Оказва се, че тази интелигентна екосистема е ключов фактор не само за физическото, но и за психичното здраве на човека. Микробиомът в червата е от първостепенно значение за имунитета и съдържа десет пъти повече бактериални клетки, отколкото са човешките клетки.
Логично е да се предположи, че начинът на хранене влияе върху чревната екосистема?
 Вече се възприема становището, че храната или поне някои от нейните съставки играят ролята на нещо като хормони по отношение на микробиома. Вече има множество доказателства при животни, които показват, че чревният микробиом е отговорен за наднорменото тегло и затлъстяването.
Например?
Експерименти показват, че фенотипът се трансферира с микробиома. Казано достъпно, когато преместваме микробиома, преместваме и генотипа.
Данните са получени при проучване върху мишки със "стерилизирани" черва, тоест такива, при които липсва интестинален (чревен) микробиом. Трансферира се микробиомът на нормални мишки, на такива със затлъстяване и човешки микробиом. И се оказва, че взаимодействието,
"общуването" между чревните колонии и храната е определящо за телесното тегло
на животните.
Откъде човек си взема първоначалните чревни бактерии?
При хората микробиомът се придобива при раждането. Съществуват различия при децата, родени с цезарово сечение и по естествен начин, в полза на бебетата, преминали през родовите пътища на майката.
Микробиомното изобилие се обогатява през първите 2-3 години от живота.
Резултати, публикувани през 2009 година, показват, че на 2годишна възраст американските деца се представят със значително по-беден микробиом в сравнение с връстниците си, родени на Малдивите. Тези различия се запазват и при възрастните.
Има и много данни за връзката с телесното тегло.
В рамките на френския проект MicroObese се установяват много ясни различия. При проучване сред датчани -169 души със затлъстяване и 123 с нормално тегло, анализът показва "бимодално разпределение на резултатите - намират се индивиди с много силно бактериално разнообразие, както и обратното, с много беден на разновидности микробиом, като фенотипно последната група се характеризира често и с инсулинова резистентност, дислипидемия и повишени възпалителни маркери". Казано с две думи,
липсата на разнообразие в чревната екосистема може да е свързана с риск за затлъстяване
Първото проучване е било направено в контекста на бариатричната хирургия - оперативно намаляване на стомаха с редукция на телесното тегло. То в същността си не е било с цел промяна на микробиома, но един от неговите резултати е именно този. Изследователите установяват, че много бързо след интервенцията микробиомът се обогатява, разнообразява се.
Може ли да се върви по обратния път - при наднормено тегло да се внасят чревни бактерии с идея процесът да се обърне?
Трансферът на ключови чревни бактерии, една от които е Akkamancia mucinophila, води до подобряване на фенотипа на дебели мишки.
При хората, изглежда, също има зависимост. Получените резултати при 50 души с наднормено тегло показват обратна връзка между микробиомното богатство, наличието на Akkamancia mucinophila и нивото на кръвна захар, от една страна, и размера на адипоцитите, от друга.
Адипоцитите са вид мастни клетки липоцити. Колкото повече бактерии от този вид присъстват, толкова помалки са адипоцитите.
Ситуацията не се резюмира, разбира се, само с Akkamancia mucinophila, но има основание да се допуска връзка. Обобщено казано, при голяма колония от важната чревна бактерия е налице и задоволително разнообразие от други бактерии
Излиза, че бактериите в червата ни са показателни за анализа на фенотипното им влияние. А може да се разсъждава и над последствията върху тях от някои медицински действия.
Как медицинската намеса може да влияе?
Предписването на антибиотици например, особено в ранното детство, може да има сериозен ефект върху микробиомното богатство в по-късна възраст. Същото се отнася и за приема на метформинови препарати, които повлияват най-вече наличието на Akkamancia mucinophila.
По принцип не само в детството, а и във всяка възраст антибиотиците действат универсално на бактериите - не унищожават само болестотворните, те ликвидират и голяма част от т.нар. добри бактерии и се получава дисбаланс.
Това състояние ли е дисбактериозата, за която лекарите често препоръчват да се приемат храни и добавки с ..добри" бактерии?
Чревната микрофлора се състои от повече от 1000 вида
трилиони микроорганизми с общо тегло към 2.1 кг
Дисбиозата на чревната микрофлора представлява нарушен баланс в микробната общност по отношение на количествените и качествените промени, метаболитната активност и топографско разпределение.
Микрофлората на хората с наднормено тегло и затлъстяване генерира субстрати, които могат да активират липогенни пътища, т.е. да благоприятстват складиране на мазнини.
От какво друго зависи съставът на чревния микробиом?
Влияе се както от екзогенни фактори като хранителните навици, приема на растителни фибри - неусвоими въглехидрати, които играят пребиотична роля, начина на живот, приема на медикаменти, и от ендогенни фактори като бактериалните мукозни рецептори, алкалнокиселинните реакции в червата, състоянието на имунната система.
Проучванията, занимаващи се с така нашумелия напоследък синдром на пропускливото черво и свързаните с него заболявания, доказват явната ефективност на добавянето на пробиотици, съчетани с промени в начина на живот в сравнение само с промени в начина на живот.
Като цяло, изглежда, пробиотиците постигат повече цели от възстановяването на баланса между добрите и лошите бактерии.
Кави са другите ефекти от добрите бактерии?
 Намаляват чревната пропускливост и прегрупирането на бактериални продукти в порталното кръвообращение и съответно въздействат върху възпалителния отговор на черния дроб. Въпреки това различните аспекти остават неясни. Все още не е известно кои пробиотици действат специфично и само в няколко проучвания са сравнени ефектите на един пробиотик срещу друг.
Но вече се смята за сигурно, че
чревната флора има пряко влияние върху чревната пропускливост, а оттам и върху системното възпаление, метаболизма
и цялото състояние на организма. Пробиотиците самостоятелно или в комбинация с друга терапия модулират нейното разнообразие и изобилие и следователно може да се предлагат при множество състояния, както и като допълнение към стандартните диетични и поведенчески стратегии. Колкото и да ни звучи абсурдно, трилионите бактерии в червата ни определят как се чувстваме, мислим и изглеждаме във всеки един момент от нашия живот.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.